Finalisti a víťazi 2023 | Mladý talent Považskej Bystrice 2023 | MEDEKO nadácia

Finalisti a víťazi 2023

1. Veda a technika

Finalisti: David Kršík, Jakub Buzalka, Simona Štepánová

Video: Predstavenie finalistov v kategórii Veda a technika

 

Víťaz: Simona Štepánová

 

2. Šport

Finalisti: Boris Hojdík, Adam Kollár, Anna Ržoncová

Video: Predstavenie finalistov v kategórii Šport

 

Víťaz: Boris Hojdík

 

3. Literárno-dramatické umenie

Finalisti: Alexandra Karvašová, Šárka Štefániková, Klaudia Pleváková

Video: Predstavenie finalistov v kategórii Literárno-dramatické umenie

 

Víťaz: Alexandra Karvašová

 

4. Hudobno-tanečné umenie

Finalisti: Marek Fóra, Samuel Boško, Alexandra Košíková

Video: Predstavenie finalistov v kategórii Hudobno-tanečné umenie

 

Víťaz: Marek Fóra

 

5. Výtvarné umenie

Finalisti: Mária Vicianová, Filip Minárik, Alexandra Trníková

Video: Predstavenie finalistov v kategórii Výtvarné umenie

 

Víťaz: Alexandra Trníková

 

6. Podnikateľský zámer

Finalisti: Tomáš Janota, Firma Hinge - Alexandra Karvašová, Lucia Behríková, Adam Deák

Video: Predstavenie finalistov v kategórii Podnikateľský zámer

 

Víťaz: Firma Hinge - Alexandra Karvašová, Lucia Behríková

 

7. Zručnosť v odbore

Finalisti: Ján Medňanský, skupina Moped - Matej Slaziník a Peter Baláž, skupina žiakov učebného odboru murár

Video: Predstavenie finalistov v kategórii Zručnosť v odbore

 

Víťaz: Ján Medňanský

 

8. INOVÁTOR JUNIOR

Finalisti: Tím Grupo - Daria a Pavel Grinčenko, Jozef Šamaj, Matej Lučan

Video: Predstavenie finalistov v kategórii INOVÁTOR JUNIOR

 

Víťaz: Tím Grupo - Daria a Pavel Grinčenko