Mladý talent Považskej Bystrice 2019 | MEDEKO nadácia

Mladý talent Považskej Bystrice 20198. ROČNÍK

 

Tento projekt založili riaditelia považskobystrických firiem v roku 2011 s cieľom podporiť mladých talentovaných ľudí z nášho mesta a dať im šancu prezentovať ich talent na verejnosti.

 

Organizátor:
Medeko nadácia, Orlové 255, 017 01 Považská Bystrica

 

Kontakt:
Ing. Kristína Lang, správca nadácie, [email protected], 0905 237 085

 

Spoluorganizátor:
Mesto Považská Bystrica

 

Kategórie súťaže:

 1. Veda a technika
 2. Šport
 3. Literárno-dramatické umenie
 4. Hudobno-tanečné umenie
 5. Výtvarné umenie
 6. Zručnosť v odbore
 7. Podnikateľský zámer
 8. Špeciálna kategória: Inovátor junior určená pre žiakov 7. - 9. ročníka základných škôl

 

Termín podávania prihlášok:
do 15.05.2019

 

Slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie cien:
21.06.2019

 

Podmienky prihlásenia pre bežné kategórie:

 • Prihlášku do súťaže si môže podať:
  • študent strednej školy alebo umeleckej školy v meste Považská Bystrica
  • študent strednej školy alebo umeleckej školy aj mimo Považskej Bystrice v prípade, že jeho trvalé bydlisko je v meste Považská Bystrica
 • Prihlásení študenti musia byť vo vekovej kategórii od 15 do 21 rokov (vrátane) a v čase podania prihlášky musia byť študentmi strednej alebo umeleckej školy.
 • V prípade, že sa do súťaže prihlasuje skupina študentov, platí podmienka, že min 50 % zo skupiny musí splniť danú podmienku.
 • Medeko nadácia ako organizátor zašle potvrdenie o prijatí prihlášky všetkým prihláseným do 5 dní od prijatia, najneskôr však 20.05.2019.
 • Prihlášku je potrebné vyplniť online tu. V prípade akýchkoľvek problémov či otázok pri vypĺňaní prihlášky prosím kontaktujte Medeko nadáciu.

 

Hodnotiace kritériá:

 • V priebehu mesiaca máj zasadne hodnotiaca komisia, ktorá je vytvorená odborníkmi na jednotlivé kategórie a zástupcami sponzorov i organizátorov.
 • Kritériami hodnotenia sú dosiahnuté výsledky, nadanie, potenciál do budúcnosti a originálnosť prejavu, pričom sa hodnotiaca komisia rozhoduje podľa vlastného uváženia a na odporúčanie prizvaných odborníkov v jednotlivých kategóriách. Proces hodnotenia je neverejný.
 • Komisia určí finalistov v jednotlivých kategóriách, ktorých práce budú zverejnené online. Konečné výsledky – víťazi jednotlivých kategórií sú tajné až do slávnostného vyhlásenia výsledkov. Po slávnostnom vyhlásení budú výsledky zverejnené na webovej stránke, sociálnych sieťach a v médiách.

 

Cena pre víťaza:

 • Výherca v každej kategórii získa odmenu 500 € a ocenenie – sošku liahnuceho sa kuraťa, ktorú špeciálne pre túto súťaž navrhol známy slovenský sochár Svetozár Ilavský.
 • Zároveň víťazi (max dvojica za kategóriu) budú pozvaní europoslancom Ivanom Štefancom na návštevu europarlamentu, ktorá sa uskutoční v septembri alebo októbri. Víťaz bude mať zabezpečenú dopravu, ubytovanie i stravu počas celej návštevy, ktorá bude trvať 4 dni.
 • Výherca získava pre svoju školu príspevok vo výške 200 eur na učebné pomôcky.

 

Záverečné ustanovenia:
Účasťou v súťaži vyjadruje každý účastník Medeko Nadácii ako organizátorovi súťaže svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na dobu neurčitú v rozsahu potrebnom na realizáciu ocenenia a prezentáciu súťaže Mladý Talent Považskej Bystrice v zmysle zákona č. 122/2013.

 

Hlavní sponzori:
Spoločnosti, ktoré patria medzi významných považskobystrických zamestnávateľov. Našimi sponzormi pre ročník súťaže 2017/2018 boli nasledovné spoločnosti: Danfoss Power Solutions, IMC Slovakia, Medeko cast, Thyssenkrupp, Bonfiglioli, VK-SOK, IMAO, Koval Systems, Megawaste, Sates a Futurum.

 

Mediálni partneri:
Považskobystrické Novinky a MY Noviny stredného Považia