Mladý talent Považskej Bystrice 2024 | MEDEKO nadácia

Mladý talent Považskej Bystrice 202412. ROČNÍK

 

Tento projekt založili riaditelia považskobystrických firiem v roku 2011 s cieľom podporiť mladých talentovaných ľudí z nášho mesta a dať im šancu prezentovať ich talent na verejnosti.

 

Organizátor:
Medeko nadácia, Orlové 255, 017 01 Považská Bystrica

 

Kontakt:
Ing. Kristína Lang, správca nadácie, [email protected], 0905 237 085

 

Spoluorganizátor:
Mesto Považská Bystrica

 

Kategórie súťaže:

 1. Veda a technika
 2. Šport
 3. Literárno-dramatické umenie
 4. Hudobno-tanečné umenie
 5. Výtvarné umenie
 6. Zručnosť v odbore
 7. Podnikateľský zámer
 8. Špeciálna kategória: Inovátor junior, určená pre žiakov 7. - 9. ročníka základných škôl

 

Termín podávania prihlášok:
15.05.2024

 

Slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie cien:
21.06.2024

 

Podmienky prihlásenia pre bežné kategórie:

 • Prihlášku do súťaže si môže podať:
  • študent strednej školy alebo umeleckej školy v meste Považská Bystrica
  • študent strednej školy alebo umeleckej školy aj mimo Považskej Bystrice v prípade, že jeho trvalé bydlisko je v meste Považská Bystrica
 • Prihlásení študenti musia byť vo vekovej kategórii od 15 do 21 rokov (vrátane) a v čase podania prihlášky musia byť študentmi strednej alebo umeleckej školy.
 • V prípade, že sa do súťaže prihlasuje skupina študentov, platí podmienka, že min 50% zo skupiny musí splniť danú podmienku.
 • Medeko nadácia ako organizátor zašle potvrdenie o prijatí prihlášky všetkým prihláseným do 5 dní od prijatia, najneskôr však 20.05.2024.
 • Prihlášku je potrebné vyplniť online.
 • V prípade akýchkoľvek problémov či otázok pri vypĺňaní prihlášky prosím kontaktujte Medeko nadáciu.

 

Hodnotiace kritériá:

 • V priebehu mesiaca máj zasadne hodnotiaca komisia, ktorá je vytvorená odborníkmi na jednotlivé kategórie a zástupcami sponzorov i organizátorov.
 • Kritériami hodnotenia sú dosiahnuté výsledky, nadanie, potenciál do budúcnosti a originálnosť prejavu, pričom sa hodnotiaca komisia rozhoduje podľa vlastného uváženia a na odporúčanie prizvaných odborníkov v jednotlivých kategóriách. Proces hodnotenia je neverejný.
 • Komisia určí finalistov v jednotlivých kategóriách, ktorých práce budú zverejnené online. Konečné výsledky – víťazi jednotlivých kategórií - sú tajné až do slávnostného vyhlásenia výsledkov. Po slávnostnom vyhlásení budú výsledky zverejnené na webovej stránke, sociálnych sieťach a v médiách.

 

Cena pre víťaza:

 • Výherca v každej kategórii získa odmenu 500 € a ocenenie – sošku liahnuceho sa kuraťa, ktorú špeciálne pre túto súťaž navrhol známy slovenský sochár Svetozár Ilavský.
 • Výherca získava pre svoju školu príspevok vo výške 200 eur na učebné pomôcky.

 

Záverečné ustanovenia:
Účasťou v súťaži vyjadruje každý účastník Medeko Nadácii ako organizátorovi súťaže svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na dobu neurčitú v rozsahu potrebnom na realizáciu ocenenia a prezentáciu súťaže Mladý Talent Považskej Bystrice v zmysle zákona č. 122/2013.

 

Hlavní sponzori:
Spoločnosti, ktoré patria medzi významných považskobystrických zamestnávateľov. Našimi sponzormi pre ročník súťaže 2022 boli nasledovné spoločnosti: Danfoss Power Solutions, IMC Slovakia, Medeko Cast, Thyssenkrupp, VK-SOK, RONA, Sates a Futurum.

 

Mediálni partneri:
Považskobystrické Novinky a MY Noviny stredného Považia

 

 

PRIHLÁŠKA 2024

 

Prihlášku je potrebné vyplniť online, keďže však nie je možné prihlášku priebežne ukladať doporučujeme si pripraviť texty prihlášky vopred a vyplniť online prihlášku až na koniec.

V prípade akýchkoľvek problémov či otázok pri vypĺňaní prihlášky prosím kontaktujte Medeko nadáciu – Kristína Lang na [email protected] alebo 0905 237 085.

 

Otázky prihlášky 2024

Informácie o tebe

 • Meno a priezvisko (alebo názov skupiny)
 • Dátum narodenia (alebo dátum vzniku skupiny)
 • Email
 • Telefónne číslo
 • Trvalé bydlisko

 

Informácie o tvojej súčasnej škole

 • Názov školy
 • Adresa školy
 • Ročník štúdia
 • Meno a priezvisko pedagóga
 • Tel. kontakt na pedagóga

 

Súťažná kategória

 • Veda a technika
 • Šport
 • Literárno-dramatické umenie
 • Hudobno-tanečné umenie
 • Výtvarné umenie
 • Zručnosť v odbore
 • Podnikateľský zámer

 

Tvoj talent / projekt

 • Oblasť talentu (napr. Atletika, Poézia, Tanec)
 • Krátky popis
 • Ako dlho sa venuješ oblasti svojho talentu?
 • Prečo si sa rozhodol pre túto oblasť?
 • Popíš svoje najväčšie úspechy v súťažiach, ktorých si sa doteraz zúčastnil
 • Čo by si chcel dokázať v oblasti ktorej sa venuješ?
 • Čo považuješ ty osobne za tvoje najväčšie úspechy okrem súťaží?
 • Čomu okrem oblasti svojho talentu sa pravidelne venuješ v škole či mimo školy? (napr. umenie, krúžky, športy, dobrovoľníctvo apd.)
 • Aké máš plány do budúcnosti?
 • Na čo by si využil odmenu 500 eur v prípade víťazstva?
 • Prípadne doplň ďalšie informácie podľa uváženia

 

Dodatočné otázky pre kategóriu podnikateľský zámer a inovátor junior

 • Popíš svoj produkt a čím je výnimočný, prečo by mal byť úspešný
 • Ako si postupoval? Čo si zatiaľ spravil a čo je ešte potrebné realizovať?
 • Robíš na projekte sám alebo pracujete ako tím? Kto sú členovia tímu a aká je tvoja rola v tíme?
 • Aké sú tvoje ďalšie plány s projektom?
 • Kto sú tvoji potencionálni klienti?
 • Vypočítaj predbežnú cenovú kalkuláciu a rozpočet firmy
 • Cez aké kanály plánuješ robiť marketing a predaj svojich produktov? (eshop, predajňa, sieť obchodov, facebook, internet)

 

Prílohy

 • Tvoja fotografia
 • Powerpoint, fotografie alebo video dokumentujúce tvoj talent
 • Prípadne doplň www linky na čokoľvek chceš poukázať