Aktuality | MEDEKO nadácia

Aktuality

Darujte 2 % zo svojich daní za rok 2023 - 23. 2. 2024

Za všetky príspevky vopred ďakujeme a budeme sa snažiť ich využiť čo najlepšie.

 

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (PDF)

Darujte 2 % zo svojich daní za rok 2022 - 27. 2. 2023

Za všetky príspevky vopred ďakujeme a budeme sa snažiť ich využiť čo najlepšie.

 

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (PDF)

Darujte 2 % zo svojich daní za rok 2021 - 15. 2. 2022

Za všetky príspevky vopred ďakujeme a budeme sa snažiť ich využiť čo najlepšie.

 

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (PDF)

Darujte 2 % zo svojich daní za rok 2020 - 12. 3. 2021

Za všetky príspevky vopred ďakujeme a budeme sa snažiť ich využiť čo najlepšie.

 

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (PDF)

Pomoc Považskobystrickej nemocnici - September 2020

Už od jari 2020 naša krajina bojuje s pandémiou šírenia koronavírusu Covid-19.

Na základe iniciatívy miestneho podnikateľa pána Pavla Hladkého sa naša nadácia rozhodla koordinovať projekt pomoci považskobystrickej nemocnici. Naším cieľom bolo čo najrýchlejšie zabezpečiť nákup a odovzdanie jednorazových chirurgických rúšok, ktoré sú momentálne pre zdravotný personál nevyhnuté. Situáciu sme prerokovali aj s MUDr. Igorom Steinerom, riaditeľom nemocnice. Ten potvrdil, že nemocnica potrebuje v priemere okolo 5 000 kusov rúšok týždenne.

S podporou lokálnych firiem i jednotlivcov sa nám podarilo nakoniec vyzbierať celkovo 20 733 eur a nakúpiť 43 000 ks jednorazových chirurgických rúšok vo viacerých dodávkach v období od apríla do augusta 2020. Bohatú nádielku rúšok prevzal v mene nemocnice jej riaditeľ MUDr. Igor Steiner, ktorý ocenil zameranie projektu. Spokojný bol tiež s medicínskou kvalitou rúšok, ktoré sú vhodné i na používanie počas operácií.

V projekte nás podporili nasledovní sponzori: Danfoss Power Solutions a.s., Q-Metal, Automax, Koval systems, IMC Slovakia, s.r.o., Medeko Cast s.r.o., DDV s.r.o., MIŠKECH, s.r.o., SATES, a.s., Thyssenkrupp rothe erde Slovakia a.s., pán Jozef Svítek i pán Jaroslav Šedivý.

Ešte raz veľká vďaka všetkých sponzorom!

Výročná správa 2019 - Máj 2020

Darujte 2 % zo svojich daní za rok 2018 - 24. 1. 2019

Darujte 2 % zo svojich daní za rok 2017 - 31. 1. 2018

Darujte 2 % zo svojich daní - 24. 2. 2016

Už niekoľko rokov je možné prispieť občianskych združeniam, nadáciám a dobročinných organizáciám a podporiť ich darovaním dvoch percent z Vašich daní. Túto sumu, t.j. 2 %, štát odovzdá Vami vybranému subjektu. Ak ste sa rozhodli podporiť Medeko nadáciu stiahnite si predvyplnené tlačivo. Vopred ďakujeme za každý príspevok. V prípade otázok nás smelo kontaktujte.

Mladý talent Považskej Bystrice - 9. 2. 2016

 

Medeko nadácia bude tento rok organizovať súťaž Mladý talent Považskej Bystrice.

Cieľ:
Podpora talentovaných mladých ľudí a vytvorenie priestoru na ich prezentáciu verejnosti.

Kategórie súťaže:
1. Veda
2. Technika
3. Šport
4. Literárno-dramatické umenie
5. Hudobno-tanečné umenie
6. Výtvarné umenie
7. Podnikateľský zámer v Považskej Bystrici
8. Zručnosť v odbore

Podmienky prihlásenia:
Prihlášku do súťaže si môže podať študent strednej školy alebo umeleckej školy v meste Považská Bystrica buď prostredníctvom školy alebo individuálne, vyplnením prihlášky a doručením prezentácie talentu na CD/DVD/flashdisku vo formáte pps, ppt alebo avi na adresu Medeko nadácie. Prihlásený musí byť v čase podania prihlášky študentom strednej alebo umeleckej školy. Všetky prijaté prihlášky budú zverejnené na web stránke.

Termín podávania prihlášok:
Do 30.04.2016.

Hodnotiace kritériá:
Kritériami hodnotenia sú nadanie, talent a originálnosť prejavu, pričom sa hodnotiaca komisia rozhoduje podľa vlastného uváženia a na odporúčanie prizvaných odborníkov v jednotlivých kategóriách. Proces hodnotenia je neverejný, konečné výsledky sú tajné až do oficiálneho vyhlásenia.

Oznámenie výsledkov súťaže:
V každej kategórii bude ocenený jeden študent/kolektív. Hodnotiaci proces sa uskutoční v máji 2016, odovzdávanie ocenení prebehne v júni 2016. Následne budú výsledky uverejnené na webovej stránke, sociálnych sieťach a v médiách. Písomné oznámenie bude poslané výhercom na adresu uvedenú v prihláške a vedeniu školy, ktorá ich do súťaže prihlásila.

Cena:
Výherca v každej kategórii získa odmenu 500 €.

Založenie nadácie - 16. 1. 2015

Naša nadácia bola úspešne zapísaná do registra nadácií 12.12.2014 a my sa tešíme na rozbehnutie našej činnosti.

Momentálne hľadáme do nášho tímu ľudí, ktorí majú chuť sa aktívne podieľať na práci pre nadáciu, zapojiť sa do príprav našej prvej akcie - jarného upratovacieho dňa.

V prípade, že máte záujem, neváhajte nás kontaktovať na [email protected] alebo sa informujte u Magdy Martiškovej na 0917 146 595.