MEDEKO nadácia | MEDEKO nadácia

MEDEKO nadácia

Naša nadácia bola založená spoločnosťou Medeko Cast, s. r. o., v roku 2014 pri 20-tom výročí vzniku tejto spoločnosti.

Poslaním našej nadácie je:

  • podpora lokálnych aktivít zameraných zlepšovanie životného prostredia a kvality života v Považskej Bystrici
  • podpora v rozvoji aktívnych mladých ľudí, a to prostredníctvom poskytovania štipendií, bezplatných stáži  a naturálnej výpomoci pre maturantov a absolventov stredných a vysokých škôl najmä v oblasti techniky

Okrem vlastných projektov budeme poskytovať finančnú podporu ostatným neziskovým organizáciám a aktívnym skupinám obyvateľov mesta. Podporujeme predovšetkým regionálne aktivity a menšie projekty. Na druhej strane chceme dať prípadným darcom spôsob, ako podporiť lokálne aktivity s dobrým nápadom, ktoré prinášajú zlepšenie životných podmienok pre celé mesto.

Veríme v transparentné a efektívne využívanie získaných prostriedkov.