Cooltajner | Podporili sme | MEDEKO nadácia

Podporili sme

Cooltajner

júl - august 2015
Cooltajner náhľad veľký

Cieľom projektu Cooltajner bolo poskytnúť priestor kultúrno-spoločensko-športové leto obyvateľov Považskej Bystrice pre ostatných obyvateľov a návštevníkov.

Nápad priniesť lodný kontajner do mesta a spraviť z neho dočasný priestor na kultúrne akcie vznikol veľmi spontánne a my sme ho finančne podporili a zároveň zorganizovali koncom augusta trojdňový program pod hlavičkou „Zdvihni hlavu z davu“. Išlo o tri tematické večery o tom, že vytŕčať z davu vie byť aj prospešné. Slovo dostali aktívni ľudia, ktorí sa venujú podpore komunity, dobrovoľníctvu, mladé talenty i úspešní ľudia pochádzajúci z Považskej Bystrice a blízkeho okolia.

Celý týždeň prebiehala v kontajneri výstava umeleckých diel mladých talentov z Považskej Bystrice – Tereza Rusnáková, Laura Peciková, Pavlína Kvasšayová.

Prvý večer bol venovaný mladým talentom. Večer sme otvorili rozhovorom so CEO Martinusu – Michalom Meškom, o tom ako využíva svoj biznis talent pri rozvoji svojich podnikateľských aktivít a o tom, ako svoje skúsenosti odovzdáva ďalej mladším. Predstavili a porozprávali sme sa s mladými ľuďmi, ktorí boli nominovaní alebo ocenení v lokálnej súťaži Mladý Talent Považskej Bystrice. Na záver nám svoj príbeh o ceste za úspechom prezradila Sima Martausová a večer sme zavŕšili jej príjemným vystúpením.

Druhý večer pod názvom „Dobrí ľudia v meste“ bol venovaný prezentácii a následnej diskusii so zástupcami občianskych združení pôsobiacich v Považskej Bystrici a okolí i ľuďom so skúsenosťami s dobrovoľníctvom v zahraničí.

Ako špeciálny hosť sa do témy zapojila pani Ľudmila Kolesárova z neziskovej organizácie Dobrý Anjel.

Naše pozvanie prijali občianske združenia: Detský Park, DO.MO.VI.NA., Zrniečka pre sny a Združenie Hrad Bystrica. O svojich skúsenostiach dobrovoľníckej práce v Tanzánií porozpráva Vlasta Paholíková.

Tretí večer dostali priestor ľudia „Úspešní z malého mesta.“ Naše mesto má mnohých úspešných ľudí, o ktorých je počuť nielen v Považskej Bystrici. O svojej ceste, talente a živote aj mimo Považskú prídu podiskutovať herec Marián Mitaš, spisovateľka Monika Kompaníková, dramaturg Štefan Šprocha, poradca pre médiá a komunikáciu ombudsmanky SR Ján Glovičko, divadelný režisér Juraj Bielik i grafický dizajnér, autor knihy AHA Tomáš Kompaník. Tešíme sa na zaujímavú diskusiu.