Pomoc Považskobystrickej nemocnici v čase pandémie | Podporili sme | MEDEKO nadácia

Podporili sme

Pomoc Považskobystrickej nemocnici v čase pandémie

september 2020
Pomoc Považskobystrickej nemocnici v čase pandémie náhľad veľký

Už od jari 2020 naša krajina bojuje s pandémiou šírenia koronavírusu Covid-19.

 

Na základe iniciatívy miestneho podnikateľa pána Pavla Hladkého sa naša nadácia rozhodla koordinovať projekt pomoci považskobystrickej nemocnici. Naším cieľom bolo čo najrýchlejšie zabezpečiť nákup a odovzdanie jednorazových chirurgických rúšok, ktoré sú momentálne pre zdravotný personál nevyhnuté. Situáciu sme prerokovali aj s MUDr. Igorom Steinerom, riaditeľom nemocnice. Ten potvrdil, že nemocnica potrebuje v priemere okolo 5 000 kusov rúšok týždenne.

 

S podporou lokálnych firiem i jednotlivcov sa nám podarilo nakoniec vyzbierať celkovo 20 733 eur a nakúpiť 43 000 ks jednorazových chirurgických rúšok vo viacerých dodávkach v období od apríla do augusta 2020. Bohatú nádielku rúšok prevzal v mene nemocnice jej riaditeľ MUDr. Igor Steiner, ktorý ocenil zameranie projektu. Spokojný bol tiež s medicínskou kvalitou rúšok, ktoré sú vhodné i na používanie počas operácií.

 

V projekte nás podporili nasledovní sponzori: Danfoss Power Solutions a.s., Q-Metal, Automax, Koval systems, IMC Slovakia, s.r.o., Medeko Cast s.r.o., DDV s.r.o., MIŠKECH, s.r.o., SATES, a.s., Thyssenkrupp rothe erde Slovakia a.s., pán Jozef Svítek i pán Jaroslav Šedivý.

 

Ešte raz veľká vďaka všetkých sponzorom!