Spolupráca so Strednou priemyselnou školou strojárskou | Podporili sme | MEDEKO nadácia

Podporili sme

Spolupráca so Strednou priemyselnou školou strojárskou

jún 2015
Spolupráca so Strednou priemyselnou školou strojárskou náhľad veľký

Nadviazali sme spoluprácu s odbornými strednými školami v meste a so Strednou priemyselnou školou strojárskou sme zorganizovali malý projekt s cieľom priblížiť študentom možnosti po ukončení školy. Najprv vybraní študenti robili tieňovanie niektorých pozícií vo firme Medeko pár dní. Takto si mohli priamo zblízka urobiť obraz, čo je to práca inžiniera kvality alebo technológa. Vo firme tiež absolvovali krátky kurz na prezentačné zručnosti. Následne sme zorganizovali workshop na škole, kde sa študenti podelili o svoje nové poznatky a skúsenosti aj s ostatnými spolužiakmi. Na workshope sa prihovoril študentom aj bývalý študent školy a momentálne zamestnanec firmy Medeko - Július Ftorek, ktorý priblížil činnosti spoločnosti a zodpovedal otázky o tom z čoho pozostáva jeho pracovná náplň či ako vyzerá jeho bežný pracovný deň.

S veľmi inšpiratívnou prednáškou prišiel startupista Michal Poppe, spoluzakladateľ  a spolumajiteľ IT spoločnosti BlueWeb. Priblížil im svoju cestu za úspechom. Z vlastnej skúsenosti poukázal, ako je nutné neustále na sebe pracovať a nepoľaviť, ak chcú byť v živote úspešní. Konferencia bola ukončená prednáškou personalistky zo spoločnosti Medeko s tému „Ako sa presadiť pri prijímacích pohovoroch do zamestnania.“ Problémom absolventov škôl, sú často nereálne očakávania od života a nepripravenosť na realitu pracovného života.

Reakcie na tento pilotný projekt Nadácie MEDEKO boli veľmi pozitívne z vedenia školy a aj zo strany študentov. Nadácia pripravuje aj ďalšie projekty s cieľom pomáhať mladým ľuďom sa lepšie uplatniť na trhu práce.