Zariadenie schodiskovej plošiny pre imobilných žiakov pre Spojenú internátnu školu v PB | Podporili sme | MEDEKO nadácia

Podporili sme

Zariadenie schodiskovej plošiny pre imobilných žiakov pre Spojenú internátnu školu v PB

22/04/2015
Zariadenie schodiskovej plošiny pre imobilných žiakov pre Spojenú internátnu školu v PB náhľad veľký

Deti zo Spojenej internátnej školy v Považskej Bystrici budú môcť využiť zariadenie schodiskovej plošiny pre imobilných žiakov, ktoré bude financované z výťažku tomboly z plesu spoločnosti Medeko.